פנים משקפות חיים

פנים משקפות חיים, שמחה ועצב הם הדברים הראשונים שניכרים וקל לזהות אותם. קל לנו לקרוא רגשות ברורים ואנחנו מגיבים להם כמעט מיד. לחיוך שניתן לנו אנו מחזירים בחיוך, לעצב שניכר על הפנים אנחנו מגיבים באמפטיה. יש לנו נטייה לחקות את מי שמולנו, עד כדי חיקוי דיבור – הייתם פעם ליד מישהו צרוד? מיד אתם מתחילים […]